AI, Big Data & Data Science สำหรับ Natural ERP, Open Source Home Page Natural Account Natural Business Natural E-Account Natural E-Business Natural E-Commerce Natural Service Natural Download ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง # ซื่อสัตย์ รอบรู้ และ สมดุล
Facebook : roongroj @ natural.co.th

Telephone Billing
• Home
• Telephone
- Special Billing
- Natural Billing
- Natural E-Billing
- Natural X-Billing
• Cross Platform
- JiniSoft Billing
- JiniSoft E-Billing
- JiniSoft X-Billing
• Universal Windows
- Universal Billing
- Universal E-Billing
- Universal X-Billing
• Consulting on Facebook
• Download E-Book & Software


E-Business Solutions
• Introduction
• ERP / E-Resource
Enterprise Resource Planning
- Financial
- Front Office
- Manufacturing
- Human Resource
- Accounting Format
- Relation Diagram
- Transaction Diagram
- Customer Relation Management
• EBP / E-Business
Enterprise Business Planning
• ECP / E-Commerce
Enterprise Commerce Planning
• EIP / E-Intellignece
Enterprise Intelligence Planning
• High-Speed Cluster OODB


Telephone Billing รุ่น 15.0 ( Real-Time Query & Zoom Record )


        Download Upgrade Software ฟรี ...อย่างน้อย 1 ปี ( รองรับ "เบอร์บ้าน 10 หลัก" )


        สำหรับลูกค้า ...ที่ ซื้อ Upgrade License ปีละ 25% ( Max 100% ) ภายในปี 2024 / 2567 กับ Natural

        แถม Remote Service เป็นระยะเวลา ...ฟรี 1 เดือน สำหรับการซื้อ Upgrade License ขั้นต่ำ 10,000 บาท

 • Remote Maintenace คือ บริการรายปี ดูแลและปรับแก้ไขตาม Requirements ต่าง ๆ

 • Remote Service คือ บริการ ...แถมฟรี ในลักษณะ Consultant หรือ Background Service

 • Natural Billing ทำงานต่อเนื่อง 10 - 20 ปี อย่างมีประสิทธิภาพสูง เป็น Low-cost จึง ...ไม่รับปรับแก้เพิ่มเติม

 • ตลอดระยะเวลาของการบริการ ทั้ง Remote Service & Maintenace สามารถย้ายเครื่อง Computer ได้ตามความจำเป็น และ Download Upgrade Software ได้ฟรี ( ตรวจสอบแก้ไข หากมีปัญหาใด ๆ จาก Software พร้อม Function ใหม่ ๆ )

 • เนื่องจากช่วงระยะเวลา 10 - 20 ปี มี Development & Customization สำหรับรองรับลูกค้าจำนวนมาก..กว่า 5,000 องค์กร ทำให้แต่ละ Version แตกต่างกันมาก ๆ เพื่อรองรับ Requirement ใหม่ ๆ ดังนั้น Version เก่า ๆ 10 - 20 ปี Upgrade มาเป็น Version ปัจจุบัน ...จึง ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ Natural จึงต้องพัฒนา Automation สำหรับการ Upgrade ขึ้นมาโดยเฉพาะ

เร่งพัฒนา New Version รุ่น 15.0 = wxWidgets + libxlsxwriter ด้วย C\C++
 • เพิ่ม Excel File ด้วย Pivot Table และ Pivot Chart

 • เพิ่ม DuckX : C++ Library for Microsoft Word ( .docx ) files

 • wxPdfDocument จัดเก็บ Report ต่าง ๆ เป็น PDF File กิน RAM น้อยที่สุด

 • Web Server built-in Application ชุดใหม่ เพื่อ Dynamic Web ด้วย C\C++ เต็มรูปแบบ

 • Natural Billing รุ่น 12.0 - 690

  - จะ Maintenance ตามแนวทางเดิม ไปถึง ...เมษายน ปี 2568

 • Natural Billing รุ่น 15.0 - 0XX

  - นำ Source Code รุ่น 16.0 มาเป็นพื้นฐาน ในการสร้างรุ่น 15.0 ตามแนวทาง C++ wxWidgets

  - ทดสอบ Automation ในการ Upgrade ข้อมูลเก่า ๆ จากการ Upgrade ครั้งสุดท้าย 10 - 20 ปีก่อน

  - เน้น Compatible กับ New Version ของ Natural Biling รุ่น ...ใหม่ ๆ ทั้ง 12.0, 17.0, 19.0 และ 20.0

  - ย้าย C++ MFC มาเป็น wxWidgets เพิ่ม Report หรือ Graphic User Interface ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 • Natural Billing รุ่น 15.0 - 1XX

  - รองรับ "เบอร์บ้าน 10 หลัก" น่าจะเริ่มประมาณ ...ตั้งแต่ กลางปี 2568

  - ลูกค้าสามารถ Download ใน New Version มา Upgrade เองได้ ( เหมือน ...เช่นเดิม )

  - สรุป และ จัดทำ YouTube Training เพื่อให้ลูกค้าสามารถ Maintenance ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง

  - จะลดระดับ "ระบบป้องกัน ...การละเมิดลิขสิทธิ์" Software ให้ ลูกค้า Copy ย้ายเครื่อง ...เสรี ประมาณปี 2572

    ตัวแทนจำหน่าย PABX มีการละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นอย่างมาก ๆ จึงต้องป้องกัน แล้วจะลดระดับลงไปเรื่อย ๆ ครับ

    รวมถึงการใช้ Computer คุณภาพต่ำ & มักง่าย Cloning Windows จึงมีแต่ปัญหา ...กลับมั่ว ๆ โทษแต่ Software

Natural Billing, Professional Edition

Develop Billing Software by  Microsoft Visual C++ 2022

Run On Microsoft Windows 7, 10, 11 & Server 2016, 2019, 2022


ค่าบริการรายปี ตั้งแต่ ฿30,000 On Site ในกรณีจำเป็น ฿50,000 พร้อม On Site เพื่อแก้ปัญหา

การบริการ Remote Maintenance ต่าง ๆ ผ่าน Any Desk หรือ Zoom ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ( ในเวลาราชการ )

จำนวน Account รหัสสินค้า
ค่าลิขสิทธิ์

Desktop App


ค่าบริการขั้นต่ำ

Remote Maintenace / Year

125 92001 5,000 10,000
250 92002 10,000 15,000
375 92003 15,000 20,000
500 92004 20,000 25,000

1,000 92010 30,000 30,000
2,000 92020 60,000 40,000
3,000 92030 90,000 50,000
4,000 92040 120,000 60,000

Next Step


เพิ่ม ...ทุก ๆ 1,000 Account ( Extension / Employee )Natural Billing, Professional Edition ( พัฒนาด้วย Visual C++ ทำงานบน Microsoft Windows Platform )

 • ราคานี้ ไม่ ...รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • OODB Engine รุ่น 1.15 : Object-Oriented DataBase

  ทำงานรวดเร็วกว่า MySQL มากกว่า 1,000 เท่า

 • เพิ่ม Mapping เพื่อเปลี่ยน Access Code ของแต่ละ Trunk

 • เพิ่มการคิดค่าบริการ แยกตาม Access Code ของแต่ละ Trunk

 • เพิ่ม Automatic Print Slip \ Page หรือ Real-Time Text Export

 • เพิ่ม Data Analysis หรือ Business Intelligence ทั้ง กราฟแท่ง & กราฟเส้น

  เพิ่ม Export เพื่อ Save File เป็น Excel File, PDF File & Text File ( CSV & Tab Delimited )

  พร้อม Dynamic Query ปรับเปลี่ยน Condition หรือ Zoom Record แล้ว Update แสดงผลทันที

 • พัฒนา Graphic User Interface ด้วย Visual C++ ร่วมกับ C++ MFC หรือ wxWidgets Open Source

  Computer ขั้นต่ำ CPU 1 GMz RAM 4 GB สำหรับ Microsoft Windows 7, 10, 11 & 2019, 2022, 2025

 • อัตราค่าบริการโทรศัพท์ แยกตาม Location แต่ละสายนอก & ประเภทการโทร ( พร้อม ๆ กัน หลากหลายสูตร )  หมายเหตุ

  • กรณี CDR หรือ SMDR มีความซับซ้อน ...สูงมาก ๆ ( และ การซ่อมแซ Record ที่ ...ไม่สมบูรณ์ )

   อาจต้อง Compare หลากหลาย Records เพื่อ คาดเดา ทั้ง การโอนสาย หรือ การตรวจสอบ Condition Code

   รวมถึงการค้นหาตรวจสอบ Call Forward จะรองรับตั้งแต่ Natural E-Billing, Professional Edition เป็นต้นไป

   • TOSHIBA & NORTEL

   • Iwatsu รุ่น ADIX-M กับ UX

   • SIEMENS 3000 / 4000 / 8000

   • LG IP-PABX รุ่น iPECS / IPKTS

   • Panasonic รุ่น TDA / TDE - 100 / 200 ฯลฯ

   • Ericsson รุ่น MiVoice Video / Conference

   • Alcatel รุ่น OmniPCX Enterprise [ Protocol ]

    ต้องสั่งซื้อ Natural E-Billing, Professional Edition

   • Avaya IP Office 500 [ มี CDR/SMDR ซับซ้อน ]

    ต้องสั่งซื้อ Natural E-Billing, Professional Edition

   • Avaya & Ericsson เหตุเพราะ Condition Code

    ต้องสั่งซื้อ Natural E-Billing, Professional Edition

   • NEAX 2400, 7X00 & 8X00 ( สำหรับ JIS Protocol )

    ต้องสั่งซื้อ Natural E-Billing, Professional Edition เพื่อรองรับ

    JIS Protocol ลดต้นทุนการซื้อ Printer Card และ เสถียรมากกว่า

    Printer Card เสียหาย ...ง่าย ทั้ง กรณีฟ้าลง หรือ ไฟฟ้ากระชาก

   • กรณี ใช้ Name แทน Extension Number หรือ Trunk Number

    ต้องสั่งซื้อ Natural E-Billing, Professional Edition ในกรณีนี้

    • Audio Code

    • UniXcape, Grandstream

    • Cisco ทั้ง Call Manager และ Call Manager Express
Dynamic Web Built-in Application

 • ไม่ได้ทำงานร่วมกับ Web Server

  เพื่อง่ายต่อ การติดตั้ง และ Maintenance

  รองรับ Dynamic Web ด้วย HTML5, CSS3 & JavaScript

 • Real-Time Report on Browser ( Dynamic Query & Option )

  Multiple Connect ( พร้อมกัน ได้ ...ไม่เกินจำนวน License ของ Windows )

  พัฒนา Web Server แบบฝั่งตัว ไว้ใน Application เพื่อง่ายต่อ Maintenance

  ทำงานร่วมกับ Web Browser : Safari, Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer
Natural Billing, Client / Server Edition

Develop Billing Software by  Microsoft Visual C++ 2022

Run On Microsoft Windows 7, 10, 11 & Server 2016, 2019, 2022


ค่าบริการรายปี ตั้งแต่ ฿30,000 On Site ในกรณีจำเป็น ฿50,000 พร้อม On Site เพื่อแก้ปัญหา

การบริการ Remote Maintenance ต่าง ๆ ผ่าน Any Desk หรือ Zoom ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ( ในเวลาราชการ )

จำนวน Account รหัสสินค้า
ค่าลิขสิทธิ์

Desktop App


ค่าบริการขั้นต่ำ

Remote Maintenace / Year

125 94001 10,000 20,000
250 94002 20,000 30,000
375 94003 30,000 40,000
500 94004 40,000 50,000

1,000 94010 60,000 60,000
2,000 94020 120,000 70,000
3,000 94030 180,000 80,000
4,000 94040 240,000 90,000

Next Step


เพิ่ม ...ทุก ๆ 1,000 Account ( Extension / Employee )Natural Billing, Client / Server File Sharing ( ไม่ ...จำกัด จำนวน Client )

 • ราคานี้ ไม่ ...รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • เพิ่ม Multi-Monitor ( Real-Time Record )

 • เพิ่ม Python Scripting สำหรับ AI & Data Data Science

 • เพิ่ม Client / Server ผ่าน File Sharing บน Local Area Network

  พร้อม Cache Memory เพื่อลด Data Transfer และ Client ได้ไม่จำกัด

Last update : May 05, 2024 10:00 ( Thailand )


Odoo ERP, Open Source are trademarks of Belgian Odoo S.A.

Apple, Mac, iMac, iPhone, iPod and iPad are trademarks of Apple, Inc.

Windows, .NET or all Microsoft-based are trademarks of Microsoft Corporation.Natural Technology

Copyright @ 1990 - 2023   Mr. Roongroj Rojanapo ( )

18/81 หมู่ 9 หมู่บ้านบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110E-mail : roongroj @ naturalsoft.com   ( NaturalSoft @ Facebook & Line )

Mobile : 061 914-4199