Social Education, Business & Jobs สำหรับงานด้าน BILLING, HRMs, ERP, CRM & MRP ประมวลผลในลักษณะ Dynamic Distributed & Co-operative Computing ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Home Page Natural Account Natural Business Natural E-Account Natural E-Business Natural E-Commerce Natural Service Natural Download ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง # ซื่อสัตย์ รอบรู้ และ สมดุล
Facebook : roongroj @ natural.co.th

Cybersecurity
• Home
• Network Log
- Natural Logger
• Cross Platform
- JiniSoft Logger


Telephone Billing
• Telephone
- Natural Billing
- Natural E-Billing
- Natural X-Billing
• Cross Platform
- JiniSoft Billing
- JiniSoft E-Billing
- JiniSoft X-Billing
• Universal Windows
- Universal Billing
- Universal E-Billing
- Universal X-Billing
• Consulting on Facebook
• Download E-Book & Software


Tool Tip
• โครงสร้างโปรแกรม Natural
- โครงสร้าง File ของโปรแกรม
- Protocol ในการติดต่อกับ PABX
• อัตราค่าบริการ
- โครงสร้าง และ การแก้ไข RATE
   > รหัสพื้นที่ ( Location )
   > ผู้ให้บริการ ( Operator )
   > เบอร์ขึ้นต้น ( Access Code )
   > เบอร์ปลายทาง ( Dial Number )
   > อัตราค่าบริการ ( Rate Charge )
- สายนอกเป็น Mobile Phone
- อัตราค่าบริการของ Tie Line
• การกำหนด Configuration
- กฏการ Upgrade โปรแกรม 9.7
- กฏการ Upgrade โปรแกรม 9.8
- การติดตั้งโปรแกรม สำหรับ Cisco


E-Business Solutions
• Introduction
• ERP / E-Resource
Enterprise Resource Planning
- Financial
- Front Office
- Manufacturing
- Human Resource
- Accounting Format
- Relation Diagram
- Transaction Diagram
- Customer Relation Management
• EBP / E-Business
Enterprise Business Planning
• ECP / E-Commerce
Enterprise Commerce Planning
• EIP / E-Intellignece
Enterprise Intelligence Planning
• High-Speed Cluster OODB


  Next Step by
Flutter & Dartรับงานวิจัยและพัฒนา Business App ทุกมิติ

เน้นปรับแต่ง Odoo ERP ด้วย Cython สู่ AI, ML, DL & Data Science


บทนำ


        จากประวัติการวิจัยพัฒนา ERP ของเรามาตลอด +20 ปี เมื่อเราอยากกลับมาพัฒนา Enterprise Resource Planning อีกครั้ง เราจึงเลือก Odoo ซึ่งเป็น ERP Open Source อันดับ 1 ของโลก เพราะ Odoo มี Pattern Design ที่เรียบง่าย ง่ายต่อการ Customize และ พัฒนาต่อยอด รวมทั้งการพัฒนาด้วย Python ทำให้ง่ายต่อการนำไปพัฒนา Data Science, Data Analytics หรือ AI ฯลฯ        เราจึงนำประสบการณ์และเครื่องมือของเรา มาเสริมประสิทธิภาพให้กับ Odoo ERP เริ่มจากการ Customize จาก Dynamic Type ของ ภาษา Python ซึ่งใช้พัฒนา Odoo ERP เปลี่ยนมาเป็น Type Safety พร้อมพนวก C/C++ Style ลงในร่างของ Python แล้วมา Compile ด้วย Cython จะทำให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นอีก 20 - 100 เท่า เราจึงทำให้ ลูกค้า หรือ User สามารถนำความสามารถทั้งหมดของ Odoo ทั้ง CMS, ERP, CRM & MRP มาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ( ไม่ใช่แค่ Accounting เพียงอย่างเดียว )        ในเรากำลังพัฒนา Object Oriented DataBase ด้วย Cython เพื่อนำมาทดแทน PostgreSQL ซึ่งเป็น Object Relation Mapping ที่ดีที่สุด ซึ่งตลอดเวลา +25 ปี เราพัฒนา Hi-Speed OODB Engine ทำงานเร็วกว่า FoxPro หรือ SQL Server มากกว่า 1,000 เท่า ( พร้อม Security ในระดับ Record อ้างอิงตาม Human Relation รวมทั้งเรากำลังย้าย OODB ไปทำงานใน Sandbox เพื่อปลอดภัยจาก Virus, Spyware, Ransomware หรือ Hacking ได้ 100% )
แผนงานของ JiniSoft Corporation

 1. ในฐานะเราเป็น Partner ของ Odoo โดยตรง เราจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ Odoo ERP บน YouTube เป็น ภาษาไทย แนะนำการติดตั้ง การใช้งาน และ Customize ทั้ง Odoo รุ่น Freeware หรือ Community Edition และ รุ่น Commercial หรือ Enterprise Edition

 2. เราจะต่อยอดพัฒนา Odoo ทั้งรุ่น CE & EE จาก Python เปลี่ยนมาเป็น Cython โดยจะทำให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นมา 20 - 100 เท่า และ พัฒนา Hi-Speed OODB Engine ทดแทน PostgreSQL จะทำให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นอีก 1,000 เท่า ทำให้สามารถใช้ Odoo ERP ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หรือ Full Functions พร้อมต่อยอดไปสู่ IoT, AI, Data Analysis หรือ Data Science

 3. พวกเราเป็นนักพัฒนา ไม่เก่งด้านการตลาด เราจึงเน้นให้ Partners เก่าของเราด้าน Telecom และ Partners ด้าน IT ช่วยกระจายการจำหน่าย โดยส่วนแบ่งจาก Odoo เราจะยกให้ Parters ทั้งหมด เราคิดค่าบริการเฉพาะ Customize หรือ Modules เสริมเป็นหลัก

 4. พวกเรามุ่งเน้นพัฒนา Desktop & Server Application บน Linux, MacOS & Windows และ Mobiel App บน iOS & Android ทั้ง Compatible และ Supplement ให้กับ Odoo ERP ด้วย Qt / C++ 6 และ Cython ร่วมกับ Kivy Framework

 5. พวกเรามุ่งเน้นพัฒนา AI ด้านแปลภาษา Natural Language Processing และ Digital Signal and Image Processing สำหรับ ChatBot หรือ Speech Recognition ในการ Customize เชื่อมกับ Social Network, Sopping Online, Logistics หรือ Asterisk VoIP Open Source ต่าง ๆ พร้อมผนวกแถมฟรี ๆ พัฒนา Mobile App สำหรับ Consumer Service ต่าง ๆ แยกตามประเภทธุรกิจ เพื่อสร้าง Social Network ของตนเอง เชื่อ Odoo ทั้งหมดของลูกค้า ด้วย Object Chains คล้าย ๆ Blockchain

 6. พวกเรากำลังเร่งศึกษาวิจัยและพัฒนา RPA หรือ Robotic Process Automation สำหรับ Odoo เพื่อลดความผิดพลาดในการ Input ข้อมูล และ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีขึ้น ทำงานง่ายขึ้นสะดวกขึ้น

แผนงานของ Natural Technology

 1. เราต้องการพัฒนาให้ติดตั้ง Odoo ERP ผ่าน Windows Store หรือ App Store แต่ละ Platform ง่ายขึ้น เราจึงย้าย Python ซึ่งเป็น Source Code ของ Odoo แปลงมาเป็น C#, C++ หรือ Flutter มาเป็น Natural ERP โดยเน้น Compatible กับ Odoo ERP ( เพื่อย้ายมาทำงานใน Sandbox จะได้ปลอดภัยจาก Virus, Spyware, Ransomware หรือ Hacking ได้ 100% )

 2. เรากำลังพัฒนา AI วิเคราะห์ Algorithm ลงไปใน Source Code ของ Odoo ในแต่ละ Version เพื่อพัฒนาให้ Natural ERP รองรับในการ Convert ข้อมูล Odoo เก่า ๆ จนถึงปัจจุบัน มาโดยง่าย

 3. ในโลกของ ERP เน้นการ Customize ปรับเปลี่ยน Processing หรือ Automatic Transaction Flow ไปตาม Business Rule ของแต่ละองค์กร ดังนั้นเราเน้นการพัฒนาให้ Natural ERP ง่ายต่อการ Customize โดยไม่ต้อง Coding ในลักษณะ Visual Wizard

 4. พวกเราเน้น Pattern Design ดึงประสิทธิภาพของแต่ละสภาพแวดล้อม หรือ แต่ละ Platform มาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด ที่เหลือเราจะให้ AI ทำงานแทน Programmer ซึ่งเราพัฒนามาตลอด +20 ปี ช่วยสร้าง Source Code ตามปรัชญา Object Oriented Programming และ Object Oriented Analysis & Design ทำให้ Bug น้อยที่สุด สามารถตรวจสอบได้โดยง่ายจากความสัมพันธ์เชิง Object คล้าย ๆ กับ ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต รวมทั้ง Software สามารถซ่อมแซมตนเองได้ ซึ่งเราได้พิสูจน์มาแล้วตลอด +25 ปี โดยลูกค้าซื้อ Maintenance เฉพาะเพียงปีแรก

 5. ความฝันดังเดิมของเรา คือ ต้องการพัฒนา Social Business เชื่อมโยงทุกธุรกิจ เพื่อสิ่งที่ดีที่สุด สำหรับผู้บริโภค เราจึงอยากพัฒนา ERP บน Desktop, Mobile & Browser ด้วย Flutter พร้อม Consumer Service ต่าง ๆ แยกตามประเภทธุรกิจ แบบ Freeware โดยปัจจุบันเราจะพัฒนาบนพื้นฐาน Odoo, Compatible Edition เพื่อให้ Odoo Community ทั่วทุกมุมโลก ช่วย Support

 6. พวกเรากำลังเร่งศึกษาวิจัยและพัฒนา RPA หรือ Robotic Process Automation สำหรับ Business App ทั้งหมดของเรา เพื่อลดความผิดพลาดในการ Input ข้อมูล และ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีขึ้น ทำงานง่ายขึ้นสะดวกขึ้น

Last update : January 08, 2020 08:00 ( Thailand )


Java and all Java-based are trademarks of Oracle Corporation.

Apple, Mac, iMac, iPhone, iPod and iPad are trademarks of Apple, Inc.

Windows, .NET or all Microsoft-based are trademarks of Microsoft Corporation.Natural Technology

Copyright @ 1990 - 2020   Mr. Roongroj Rojanapo ( )

สำนักงาน ณ. บางแสน   89/1 ถนนข้าวหลาม ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130E-mail : roongroj @ naturalsoft.com   ( NaturalSoft @ Facebook & Line )

Mobile : 061 914-4199